[eBook]Principles of Marketing 4th edition

Principles of marketing là một trong những cuốn sách vô cùng bổ ích cho nhưng ai đang nghiên cứu về Marketing. Đây là một cuốn sách giáo khoa kinh điển được đưa vào chương trình giảng dạy ở khắp các trường đại học trên thế giới. Sách cho ta biết những kiến thức cơ bản nhất về Marketing, từ đó làm nền tảng để có những bước tiến xa hơn trên con đường nghiên cứu.

Nội dung sách:

Part one  Marketing now 

 • Chapter 1  Marketing now
 • Chapter 2  Strategic marketing

Part two  The marketing setting 

 • Chapter 3  The marketing environment
 • Chapter 4  Marketing in the Internet age
 • Chapter 5  Marketing and society: social responsibility and marketing ethics
 • Chapter 6  The global marketplace

Part three  Markets 

 • Chapter 7  Consumer markets
 • Chapter 8  Business-to-business marketing
 • Chapter 9  Marketing research

Part four  Core strategy 

 • Chapter 10  Segmentation and positioning
 • Chapter 11  Relationship marketing
 • Chapter 12  Competitive strategy

Part five  Product 

 • Chapter 13  Product and branding strategy
 • Chapter 14  New-product development and product life-cycle strategies
 • Chapter 15  Marketing services

Part six  Price 

 • Chapter 16  Pricing

Part seven  Promotion 

 • Chapter 17  Integrated marketing communication strategy
 • Chapter 18  Advertising, sales promotion and public relations
 • Chapter 19  Personal selling and direct marketing

Part eight  Place 

 • Chapter 20  Managing marketing channels

Link download sách (định dạng PDF):

 

Advertisements

Posted on September 21, 2012, in Thư viện sách. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: